Dugnaden fortsetter – natteravning frarådes

Dugnaden fortsetter – natteravning frarådes

Da regjeringen ikke har kommet med noen lettelser i nasjonale tiltak, frarådes fortsatt natteravning. Norge står i en svært krevende situasjon med fortsatt mye smitte. Regjeringens anbefaling er at vi alle må holde oss mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt og...
Dugnaden fortsetter – natteravning frarådes

Natteravning frarådes til og med 22. november

Igjen står Norge i en svært krevende situasjon med økende koronasmitte som sprer seg i befolkningen. Smitten er økende i alle fylker med opphopning i storbyene. Regjeringens anbefaling er at vi alle må holde oss mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt og antall...
Dugnaden fortsetter – natteravning frarådes

Smittevern ved natteravning for våre grupper

1. Ved symptomer på luftveisinfeksjon eller mulig covid-19 infeksjon, skal du IKKE møte opp til ravning. Dette gjelder også dersom du: a) Har vært i utlandet siste 10 dagerb) Har hatt nærkontakt med person med bekreftet covid-19 ila siste 10 dagerc) Er i...