Natteravnene er forsikret i Tryg

Det er trygt å gå natteravn. Natteravner opplever å bli behandlet med respekt, og det rapporteres om ytterst få uhell og skader i forbindelse med natteravning.

Tryg gir de frivillige som går natteravn ulykkes- og kriseforsikring under natteravning.

Hvem som er omfattet av forsikringen og hva som dekkes

Forsikringene omfatter personer opptil 90 år når de går natteravn. Alle natteravner skal skrive navnet sitt i gruppens loggbok før vandring for å være omfattet av forsikringen.

Ulykkesforsikringen dekker ulykker de frivillige blir utsatt for under natteravning, og på vei direkte fra natteravning. Forsikringen gjelder også på vei direkte til natteravning når det på forhånd er avtalt at man skal gå natteravn.

Forsikringen gjelder personskade og dekker medisinsk invaliditet og død. Skade på ting og eiendeler eller økonomisk tap/tapt arbeidsfortjeneste er ikke dekket.

Kriseforsikringen kommer til anvendelse dersom du blir utsatt for visse alvorlige/ traumatiske hendelser i forbindelse med natteravning. Kriseforsikringen dekker utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer.

Hva gjør du hvis det skjer en ulykke eller oppstår en skade?

Når en ulykke eller en skade har skjedd, ta så snart som mulig kontakt med Natteravnsekretariatet på telefon 55 17 18 55 slik at vi kan bistå med nødvendig hjelp.

Skade meldes  via tryg.no eller du kan ringe Tryg (915 04 040). Velg behandling og personskader. Oppgi avtalenummer til natteravnene: 6801208.