Anbefalinger fra Natteravnrådet

 

Nalokson nesespray mot overdose?

Natteravnrådet anbefaler ikke at natteravner deler ut medisin. Det samme gjelder da og for Nalokson nesespray (motgift mot overdose) selv om det gjennomføres prosjekt med denne medisinen for å få ned tallet på overdoser i Norge.

Nalokson nesespray er ment å kunne brukes på gatenært nivå etter enkel opplæring. Den enkelte natteravngruppe som måtte vurdere å ta i bruk nesesprayen på sine vandringer må derfor også vurdere hvordan opplæring kan gis, gjennomføre opplæringen og dokumentere at den er gjennomført. 

Endelig avgjørelse om bruk av Nalokson nesespray tas av den enkelte natteravngruppe i dialog med lokal helsemyndighet.

Vi anbefaler natteravner, i stedet for å ta med nalokson nesespray på vandringer, meget raskt å ringe 113 ved mistanke om overdose, og følger de henvisninger som AMK gir. Da er det også AMK som overtar ansvaret for hva som skjer med vedkommende.

OBS-punkter med å eventuelt bruke nalokson nesespray ved overdose:

  • Det kan være usikre og vanskelig håndterbare abstinensreaksjoner fra  vedkommende som får motgift når motgiften begynner å virke og rusen svekkes.
  • Nalokson nesespray virker så kort tid at vedkommende kan gå inn i en ny overdosesituasjon etter få minutter.
  • Personen må  kontinuerlig overvåkes, og hjerte- og lungeredning er oftest nødvendig for å få pusten i gang igjen.