Natteravnkonferansen

Tryg er i samarbeid med Natteravnrådet vertskap for Natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og gi motivasjon til det lokale natteravnarbeidet. Natteravnene sitt årsmøte avholdes på Natteravnkonferansen annethvert år.

Neste konferanse var opprinnelig planlagt til mars 2021, men er foreløpig utsatt til våren 2022, grunnet Covid-19. Vi vil legge ut mer informasjon om neste konferanse så snart endelig dato er satt.

Dato for Natteravnkonferansen i Bergen 2022 er satt til lørdag 24. – 25. sep. Natteravnsekretariatet og Natteravnrådet er i full gang med planleggingen av konferansen.

 

 

 

 

Natteravnkonferansen 24. - 25. sep

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

 

«Takk for en flott konferanse med mange gode innlegg og mye latter og tårer. Utrolig inspirerende å deltat på dette! Konferansen gav ny energi til å fortsette som natteravn.»

Deltager på Natteravnkonferansen 2019.