Natteravnkonferansen

Tryg er i samarbeid med Natteravnrådet vertskap for Natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og gi motivasjon til det lokale natteravnarbeidet. Natteravnene sitt årsmøte avholdes på Natteravnkonferansen annethvert år.

Lørdag 24.september – søndag 25. september møtte frivillige natteravner fra hele landet opp for å delta på Natteravnskonferansen i Bergen. 

Konferansen gikk over to dager og hadde et innholdsrikt og spennende program.

Fra programmet kan vi blant annet nevne Leo Ajkic som snakket om ungdom og rus. KoRus Bergen snakket om Ungdata- undersøkelsen og rusbruk blant ungdom. Politiets nettpatrulje vest bidro også med et interessant innlegg om hvilke utfordringer barn og unge står i på nett i dag.

Stiftelsen Natteravnene deltok også på konferansen, og har fått laget en liten animasjonsfilm som er ment å bidra med rekruttering av flere frivillige i natteravnene. Filmen blir etterhvert distribuert til alle natteravngrupper. 

Natteravnkonferansen ble finansiert av Natteravnene sin hovedsamarbeidsapartner Tryg Forsikring. Norgessjef i Tryg Espen Opedal holdt et innlegg på konferansen der han blant annet takket alle som gjør en frivillig innsats i sitt lokalmiljø.

 

 

 

 

 

«Takk for en flott konferanse med mange gode innlegg og mye latter og tårer. Utrolig inspirerende å deltat på dette! Konferansen gav ny energi til å fortsette som natteravn.»

Deltager på Natteravnkonferansen 2022.