Hvem kan være natteravn?

Kun voksne kan være natteravner. Man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring for å kunne være natteravn. Vi er opptatt av at det skal være mangfold i natteravnene, både når det gjelder bakgrunn, alder og kjønn. Som natteravner opptrer vi nøytralt og inkluderende overfor dem vi møter og kommer i kontakt med på vandringen. Som natteravn skal man alltid være edru og upåvirket av rusmidler under vandring. Natteravnene skal være gode rollemodeller og trygge voksne.
Natteravnene er avhengige av tillit og et godt omdømme. Som natteravn har man forpliktet seg til å bevare taushet om det en observerer eller får kjennskap til om enkeltpersoner. Alle natteravnegrupper og natteravner må følge Natteravnenes etiske retningslinjer. Retningslinjene er vedtatt av årsmøtet i Natteravnene som arrangeres annethvert år i tilknytning til Natteravnkonferansen. Det er gruppeleder i natteravngruppen som avgjør om en person er egnet for å gå natteravn.