Kjære alle natteravner!

Julen nærmer seg og vi vil takke alle dere som gir av deres tid til natteravnene.
Hver helg stiller natteravner over hele landet opp for å være tilstede i lokalmiljøet der barn og unge ferdes. Tusen takk for at dere bidrar til tryggere lokalmiljø og for at dere bryr dere❤
En varm julehilsen og et godt nyttår ønskes til alle dere frivillige natteravner og samarbeidspartnere🎄🎄

Hilsen fra
Natteravnrådet og Natteravnsekretariatet