Å drive en natteravngruppe

Natteravngruppene våre drives på forskjellige måter. Mange steder er Natteravnene drevet av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på skolene, men det er også vanlig at natteravningen er koordinert av de lokale frivilligsentralene eller av kommunen. I noen større byer, slik som i Stavanger, Trondheim og Tromsø, er det Kirkens Bymisjon som har påtatt seg å organisere natteravnordningen. I tillegg har vi grupper som drives av «ildsjeler»  som står på for at det skal være natteravner til stede i lokalmiljøet.

Selv om det er mange måter å drive en natteravngruppe på, er det noen viktige ting som er felles for alle natteravngrupper tilknyttet Natteravnene. For å være tilsluttet Natteravnene må gruppen ha en samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidsavtalen forplikter gruppen seg til å følge Natteravnenes etiske retningslinjer og å overholde Natteravnenes selvpålagte taushetsplikt. Natteravngruppen må ha et oppmøtested som er låsbart uten tilgang for uvedkommende der natteravnutstyr kan oppbevares trygt.