Natteravning i Norden

Også i noen av våre nordiske naboland drives det natteravning. Natteravnene Norge har årlig kontakt med natteravnorganisasjonene i Sverige og Danmark, blant annet gjennom å være til stede på hverandres natteravnkonferanser.

Natteravnordningen er organisert forskjellig fra land til land, men det grunnleggende er felles: Natteravner er frivillige voksne som ønsker å gjøre en innsats for et tryggere lokalmiljø.

Også på Færøyene og på Grønland er det etablert natteravnordninger.