Tryg- Natteravnene sin hovedsamarbeidspartner

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene. Samarbeidet ble innledet på midten av 90-tallet og Tryg har siden da vært en viktig støttespiller for Natteravnene Norge.

Som en sentral del av samarbeidet avgir Tryg personalressurser til  Natteravnsekretariatet . Sekretariatet holder til ved Trygs norske hovedkontor i Bergen.

Gjennom økonomisk støtte sørger Tryg for at Natteravnsekretariatet har midler til å kjøpe inn natteravnjakker og annet natteravnutstyr som distribueres til natteravngruppene. Som Natteravnenes hovedsamarbeidspartner sponser Tryg også den nasjonale natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon til det lokale natteravnarbeidet.

Tryg har opprettet en ulykkes- og kriseforsikring som dekker alle som går natteravn. Forsikringen gjelder under natteravning og direkte på vei til eller fra natteravning. Forsikringen er gratis, og gruppene trenger ikke å foreta seg noe for at de frivillige som går natteravn skal være dekket.

 

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene. Samarbeidet ble innledet på midten av 90 – tallet og Tryg har siden da vært en viktig støttespiller for Natteravnene Norge.