Tryg- Natteravnene Norge sin hovedsamarbeidspartner

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene Norge. Samarbeidet ble innledet på midten av 90-tallet og Tryg har siden da vært en viktig støttespiller for Natteravnene Norge.

Som en sentral del av samarbeidet har Tryg påtatt seg å drive Natteravnsekretariatet . Sekretariatet holder til ved Trygs hovedkontor i Bergen. Tryg kjøper inn og distribuerer natteravnjakker og annet natteravnutstyr  kostnadsfritt til gruppene.  Natteravnsekretariatet skal være et serviceorgan for gruppene som er tilsluttet Natteravnene Norge og for Natteravnrådet.

Tryg er i samarbeid med Natteravnrådet vertskap for Natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling og gi motivasjon til det lokale natteravnarbeidet.

Tryg har opprettet en ulykkes- og kriseforsikring som dekker alle som går natteravn. Forsikringen gjelder under natteravning og direkte på vei til eller fra natteravning. Forsikringen er gratis, og gruppene trenger ikke å foreta seg noe for at de frivillige som går natteravn skal være dekket.

 

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene Norge. Samarbeidet ble innledet på midten av 90 – tallet og Tryg har siden da vært en viktig støttespiller for Natteravnene Norge.