Igjen står Norge i en svært krevende situasjon med økende koronasmitte som sprer seg i befolkningen. Smitten er økende i alle fylker med opphopning i storbyene. Regjeringens anbefaling er at vi alle må holde oss mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt og antall mennesker vi omgås. Natteravnrådet fraråder derfor all natteravnaktivitet frem til og med søndag 22. november. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå at Norge havner i en nasjonal krisesituasjon. Natteravnrådet vil komme tilbake med ny status i løpet av uke 47-48.

Vi håper at de innskjerpede tiltakene vil ha effekt og at vi igjen kan kle oss i gult og være til stede for ungdommene våre.