1. Ved symptomer på luftveisinfeksjon eller mulig covid-19 infeksjon, skal du IKKE møte opp til ravning.

Dette gjelder også dersom du:

a) Har vært i utlandet siste 10 dager
b) Har hatt nærkontakt med person med bekreftet covid-19 ila siste 10 dager
c) Er i karantene
d) Har ett eller fleire av følgende symptomer: feber, hoste, tungpust, sår hals, tett eller rennende nese, tette bihuler, endring av smak- eller luktesans (gjelder også ved gjennomført negativ covid-19 test!)

2. Alle spriter hendene ved oppmøte til ravning.

3. Hold en meter avstand til alle gjennom hele vakten, både medravner og publikum.

4. Tilstreb at natteravnsekken og sekkens innhold blir håndtert av den samme personen gjennom hele vakten. Ved utdeling av artikler fra sekken bør det brukes engangshansker.

5. Må du hoste eller nyse: bruk albuen.