Natteravnenes dag

De siste årene har Natteravnrådet oppfordret gruppene til å stå på stand og markere seg lokalt andre lørdag i september. Vi kaller arrangementet Natteravnenes dag. Dagen markeres også av natteravner i Sverige og Danmark.

Formålet med dagen er å skape oppmerksomhet rundt den viktige frivillige innsatsen som Natteravnene gjør for lokalsamfunnet. Foruten å nå ut med informasjon om natteravning, gir det å stå på stand også en mulighet til å rekruttere nye natteravner. Det er helt opp til den enkelte gruppen om de ønsker å arrangere noe denne dagen. Noen grupper velger også å stå på stand en annen dag, for eksempel i tilknytning til andre lokale arrangementer.

Brosjyrer og annet materiell kan får ved henvendelse til Natteravnsekretariatet. Noen steder i landet finnes det også gule standstelt som gruppene kan benyttet på arrangementer og stands.