Natteravnrådet

Natteravnrådet er et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge. Natteravnrådet skal være samlende for alle våre natteravngrupper. Natteravnrådet skal ivareta Natteravnenes interesser i hele landet og er Natteravnenes utøvende organ mellom årsmøtene.

Medlemmene i Natteravnrådet velges av årsmøtet som gjennomføres annenhvert år i tilknytning til Natteravnkonferansen.

Medlemmene i Natteravnrådet skal jobbe for å fremme natteravnvirksomheten nasjonalt og i de geografiske områdene de representerer.

Natteravnrådet kan ta opp saker av betydning for natteravnvirksomheten. Natteravnrådet kan etter å ha hentet inn nødvendige opplysninger, og i tråd med de etiske retningslinjenene, treffe/anbefale avgjørelser i de enkelte saker. Synspunkter kan også hentes inn fra natteravngruppene.

Natteravnrådet møtes 2-3 ganger i året og avholder videokonferanser ved behov.

Dersom du ønsker kontakt med Natteravnrådet send e-post til: natteravnraadet.norge@gmail.com

Kristin Stige Østevold

Kristin Stige Østevold

Leder

Bergen
Vestland

Inger Marie Bakken

Rådsmedlem

Trondheim
Trøndelag

Morten Brandt

Morten Brandt

Rådsmedlem

Kristiansand
Agder

Hans Forodden

Hans Forodden

Rådsmedlem

Midtre Gauldal
Trøndelag

Kristina Eikebråten

Kristina Eikebråten

Rådsmedlem

Ski
Viken

Egil Paulsen

Rådsmedlem

Oslo
Oslo

Arild Gabrielsen

Rådsmedlem

Stavanger
Rogaland

Hanne Holte

Rådsmedlem

Harstad