Stiftelsen Natteravnene

Stiftelsen Natteravnene (org nr 988 534 196) er en selvstendig stiftelse etablert i 2005. Stiftelsen har som formål å fungere som et organ for Natteravnene og samarbeide med Natteravnrådet for å fremme Natteravnenes innsats over hele landet. Stiftelsen skal også ivareta støttefunksjoner for Natteravnene.

Tryg har som en del av samarbeidet med Natteravnene påtatt seg å stå for drift av stiftelsens sekretariatsfunksjon, Natteravnsekretariatet. Natteravnsekretariatet har funksjoner både overfor våre natteravngrupper, Natteravnrådet og stiftelsen.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Karsten Wilhelm Oliver Kristiansen (f. 1957)
Styremedlem: Espen Opedal
Styremedlem: Tove Røsten (f. 1953)
Styremedlem: Hans Martin Skovly (f.1963)
Styremedlem: Kristin Stige Østevold (f. 1975)