Da regjeringen ikke har kommet med noen lettelser i nasjonale tiltak, frarådes fortsatt natteravning. Norge står i en svært krevende situasjon med fortsatt mye smitte. Regjeringens anbefaling er at vi alle må holde oss mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt og antall mennesker vi omgås. 

Natteravnrådet fraråder derfor all natteravnaktivitet inntil videre. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå at Norge havner i en nasjonal krisesituasjon. Natteravnrådet vil komme tilbake med ny status når det kommer endring i nasjonale retningslinjer.

Dersom gruppen likevel velger å gå natteravn i denne perioden, må dere forholde dere til nasjonale- og lokale retningslinjer. Vi vil også oppfordre dere til å ta kontakt med kommunelegen i deres kommune, for å avklare forsvarlighet.

Vi håper at de innskjerpede tiltakene vil ha effekt og at vi igjen kan kle oss i gult og være til stede for ungdommene våre.

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge