Natteravnsekretariatet

Natteravnene sitt sekretariat ligger i Bergen og holder til hos vår hovedsamarbeidspartner Tryg.

Dersom man ønsker å starte en ny natteravngruppe er det Natteravnsekretariatet man kontakter. Natteravnsekretariatet samarbeider tett med Natteravnrådet.

Natteravnsekretariatets oppgaver er blant annet:

  • Bistå med oppstart av nye natteravngrupper
  • Råd og veiledning til natteravngruppene
  • Sende ut utstyr og informasjonsmateriell
  • Informasjonsarbeid
  • Besøke natteravngrupper
  • Utbetale driftsstøtte til natteravngruppene
  • Tilrettelegge og delta på møter i Natteravnrådet
  • Arrangere Natteravnkonferansen
  • Drift og vedlikehold av natteravn.no og facebook

Natteravnsekretariatet er opptatt av at gruppene enkelt skal kunne ta direkte kontakt for spørsmål, råd og veiledning.
Du kan ringe oss på telefon 55 17 18 55 mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

E-post: natteravn@tryg.no

Postadresse:
Natteravnsekretariatet
c/o Tryg
Postboks 7070
5020 Bergen