Møtested og oppbevaringssted for natteravnutstyr

Natteravngruppen trenger et sted som fungerer som møteplass før og etter ravning. På møtestedet møtes de frivillige til briefing og utdeling av utstyr. Mange grupper disponerer et rom på stedets skole, hos en frivilligsentral, hos Kirkens Bymisjon eller hos en annen samarbeidspartner.

Alle som skal gå natteravn skal registreres i loggbok før de forlater møtestedet og begir seg ut på vandring.

Natteravnutstyret skal oppbevares forsvarlig på et sted som kan avlåses og hvor uvedkommende ikke har tilgang. Natteravnutstyr skal ikke oppbevares i private hjem eller brukes i andre sammenhenger enn i forbindelse med natteravning og andre arrangementer relatert til natteravning (for eksempel stands og rekrutteringsarrangementer).

Natteravngruppene våre drives på forskjellige måter. Mange steder er Natteravnene drevet av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på skolene, men det er også vanlig at natteravningen er koordinert av de lokale frivilligsentralene eller av kommunen. I noen større byer, slik som i Stavanger, Trondheim og Tromsø, er det Kirkens Bymisjon som har påtatt seg å organisere natteravnordningen. I tillegg har vi grupper som drives av «ildsjeler» – som står på for at det skal være natteravner til stede i lokalmiljøet. Selv om det er mange måter å drive en natteravngruppe på, er det noen viktige ting som er felles for alle natteravngrupper tilknyttet Natteravnene. For å være tilsluttet Natteravnene må gruppen ha en samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidsavtalen forplikter gruppen seg til å følge Natteravnenes etiske retningslinjer og å overholde Natteravnenes selvpålagte taushetsplikt. Natteravngruppen må ha et møtested og et låsbart sted uten tilgang for uvedkommende der natteravnjakker og natteravnutstyr kan oppbevares.