Hva er natteravning?

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

Natteravning er tuftet på en stor frivillig innsats fra voksne som er villige til å gi litt av sin tid for å gjøre en sosial innsats i sitt lokalmiljø, i sin by. Som natteravn får du anledning til å bli kjent med andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva ungdommen er opptatt av.

De fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet, men som natteravner er vi ikke «reservepoliti». Natteravner er alminnelige voksne uten særskilte fullmakter. Vi observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige hendelser skal henvises til foreldre, politi eller andre. Natteravnene vandrer alltid i grupper, aldri alene.

Natteravnene våre skal aldri tilby transport av personer. En natteravn skal aldri være alene med barn/unge og ikke påta seg noen form for oppfølgingsansvar overfor enkeltpersoner.

Trygghet i byen og lokalmiljøet kommer alle til gode. Som tilstedeværende voksne tar vi oss tid til å snakke med unge mennesker og vi hjelper når det trengs. Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn.