MC-ravnene

MC-ravnene er som navnet tilsier natteravner som tar seg frem på motorsykkel. Det finnes grupper med MC-ravner flere steder i landet. Enkelte grupper har også MC-ravner tilknyttet den gående natteravngruppen.

Mange som kjører MC-ravn er motorsykkelentusiaster som kombinerer hobbyen sin med å gjøre en viktig innsats i lokalsamfunnet. MC-ravnene har blitt populære og oppnår lett kontakt med ungdommen. Syklene er et fint utgangspunkt for å få i gang dialog med ungdommene man møter.

MC-ravnene har stor rekkevidde, og kan enkelt ta seg frem til steder der ungdom samles, for eksempel på strender og på russearrangementer. MC-ravnene har egne kjørevester som er merket med MC-ravnenes logo.

Interessert i å starte med MC-ravning? Ta kontakt med Natteravnsekretariatet eller Natteravnrådet