Kjære alle natteravner!

I dag er det FNs internasjonale dag for frivillighet. Vi ønsker å takke alle natteravnere for deres innsats. Gjennom deres tilstedeværelse ser vi at frivillighet ikke bare er en handling, men en kraft som kan forme samfunnet vårt.

Natteravnenes engasjement og omsorg er inspirerende, og vi er utrolig takknemlige for den positive innflytelsen det har hatt på ungdommen og våre lokalsamfunn.

Hilsen fra
Natteravnrådet og Natteravnsekretariatet