Bruk av el-sparkesykler i forbindelse med natteravning

Natteravnrådet og Natteravnsekretariatet har fått en del henvendelser og spørsmål
rundt bruk av el-sparkesykler i forbindelse med natteravning. El-sparkesykler har jo
blitt utbredt mange steder og er for mange en enkel og effektiv måte å komme seg
rundt på. Natteravnrådet har på bakgrunn av henvendelsene diskutert flere
problemstillinger rundt bruk av el-sparkesykkel under ravning.

Pliktig ansvarsforsikring fra 01.01.2023
El-sparkesykler regnes nå som liten elektrisk motorvogn, og det er fra 01.01.2023
pliktig for private eiere av el-sparkesykler å tegne ansvarsforsikring. Dersom en
natteravngruppe eier el-sparkesykler må man altså sørge for å tegne slik forsikring.

Risiko, ferdigheter og personlig sikkerhet
Å bruke el-sparkesykkel krever ferdigheter og øvelse, at man er oppmerksom under
bruk, at man tar hensyn til omgivelsene og utviser god trafikal atferd. Skaderisikoen
knyttet til el-sparkesykkel er ca 10 ganger høyere enn for vanlig sykkel, viser tall fra
Trygg Trafikk. Hodeskader og skader i arm utgjør ca 65% av skadene. Det er viktig at
gruppens eventuelle bruk av el-sparkesykler ikke ekskluderer noen fra å være
natteravn. Det må ikke være noen forventning om at man skal bruke el-sparkesykkel.
Ikke alle mestrer eller ønsker å bruke el-sparkesykkel. Det er også gruppens ansvar at
de som faktisk tar el-sparkesykkel i bruk i forbindelse med natteravning har de
nødvendige ferdighetene og kjenner til hvilke trafikkregler som gjelder ved bruk av
el-sparkesykkel. Ved bruk av el-sparkesykkel må hele ens oppmerksomhet være
rettet mot kjøringen og trafikkbildet. Som natteravner skal vi være oppmerksomme
på omgivelsene og dem vi møter. Natteravnrådet mener derfor at el-sparkesykkel
kun bør brukes på «transportetapper» og ikke erstatte vandring til fots. I områder
med mange mennesker, typisk i byer, er det også en viss risiko for at man kan
komme til å skade andre, selv om tallene viser at de fleste ulykkene er aleneulykker
og ca 8% er kollisjoner.

Sikkerhet for våre frivillige er svært viktig, og selv om hjelm ikke er påbudt for
personer over 15 år, så vil Natteravnrådet på det sterkeste anbefale at hjelm brukes
når man som natteravn bruker el-sparkesykkel. Dette er anbefalt av bla Trygg
Trafikk. Som natteravner bør vi også gå foran som et godt eksempel og være
gode rollemodeller.