Kjære alle natteravner!

Et nytt natteravnår er i gang, og vi vil rette en stor takk til alle dere som gjør en stor og viktig frivillig innsats for natteravnene.

Vi vil også takke alle våre støttespillere som bidrar med støtte, lokaler og beverting til de lokale natteravngruppene våre.

Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

Sammen skaper vi trygghet 

.