Kjære alle natteravner!

Julen nærmer seg og vi vil takke alle dere som gir av deres tid til natteravnene.

Dere er alle ildsjeler som hver helg bruker av deres tid for å være tilstede der barn og unge ferdes i lokalmiljøet.

En varn julehilsen og et godt nyttår ønskes til alle dere frivillige natteravner og samarbeidspartnere.