Her er link til animasjonsfilmen som Stiftelsen Natteravnene har laget. Vi håper at filmen kan bidra til økt oppmerksomhet om den store og viktige innsatsen som Natteravnene gjør, og at filmen vil bli brukt på foreldremøter, i sosiale medier osv.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer på filmen. Vi håper filmen vil være til nytte og at den vil bidra til å rekruttere flere frivillige natteravner.