Vi vil benytte anledningen til å takke dere alle for innsatsen dere har lagt ned i natteravnarbeidet de siste 2 årene. Vi vet at det har vært tøffe tak for mange av dere – og at mye ekstra arbeid er lagt ned i gjennomføring tilpasset nasjonale- og lokale retningslinjer.

Selv om vi nå er over i en ny fase vil vi komme med følgende oppfordring:

1) Hold på god håndhygiene

2) Ha håndsprit tilgjengelig for alle som skal ut å ravne

3) Er man syk – holder man seg hjemme 

Vi ønsker dere alle en fin natteravnsesong:)

«Ilustrasjonsfoto:Colourbox.no»

Vennlig hilsen

Natteravnrådet Norge