Det er igjen en krevende tid for alle – også natteravnene. Regjeringen har strammet inn de nasjonale tiltakene, og det er stadig store lokale forskjeller på hvor høyt smittetrykket er fra sted til sted. I tillegg ser vi at endringer skjer fort og strenge lokale tiltak innføres hurtig.

Det viktig at dere forholder dere til nasjonale- og lokale retningslinjer. Vi vil også oppfordre dere til å ta kontakt med kommunelegen/smittevernoverlegen i deres kommune, for å avklare forsvarlighet.

Vennlig hilsen

Natteravnrådet Norge