Samfunnet er i trinnvis gjenngåpning og det er kommet lettelser i de nasjonale tiltakene. Det er likevel stadig store lokale forskjeller på hvor høyt smittetrykket er fra sted til sted. I tillegg ser vi at endringer skjer fort og strenge lokale tiltak innføres hurtig.
Det viktig at dere forholder dere til nasjonale- og lokale retningslinjer.

Vi vil også oppfordre dere til å ta kontakt med kommunelegen/smittevernoverlegen i deres kommune, for å avklare forsvarlighet.
Vi krysser fingrene for at vi nærmer oss slutten på denne pandemien nå – og at vi alle veldig snart kan ta tilbake normaliteten i hverdagen.

Vennlig hilsen
Natteravnrådet Norge