Kjære alle natteravner!

Mange natteravngrupper er i gang igjen og gjør en viktig innsats for ungdommen og lokalsamfunnet. Tusen takk for det flotte arbeidet dere alle gør.

Vi ønsker dere en fin og trygg 17. mai feiring.

Vennlig hilsen

Natteravnrådet Norge og Natteravnsekretariatet