Det er en krevende tid for alle – også natteravnene. Regjeringen har fortsatt ikke kommet med lettelser i de nasjonale tiltakene , men det er stadig store lokale forskjeller på hvor høyt smittetrykket er fra sted til sted. I tillegg ser vi at endringer skjer fort og strenge lokale tiltak innføres hurtig.

Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå at Norge havner i en krisesituasjon, samtidig går vi mot lysere tider og ungdommene våre vil i enda større grad være utendørs. I den forbindelse vet vi at mange grupper planlegger for drift denne våren og sommeren – noe som er bra!

Dersom natteravngruppen velger å ravne i denne perioden, eller planlegger for drift vår/sommer 2021 er det viktig at dere forholder dere til nasjonale- og lokale retningslinjer. Vi vil også oppfordre dere til å ta kontakt med kommunelegen/smittevernoverlegen i deres kommune, for å avklare forsvarlighet.

Vi krysser fingrene for at vi nærmer oss slutten på denne pandemien nå – og at vi alle veldig snart kan ta tilbake normaliteten i hverdagen.

Vennlig hilsen

Natteravnrådet Norge