I NRK Lørdagsrevyen 16.01.21 ble det rettet kritisk søkelys mot den andre natteravnorganisasjonen i Norge og det annonsesalget de driver til sitt magasin Gatelangs.
Som det fremgår av NRK-saken, har bedrifter gjennom mange år blitt kontaktet av annonseselgere, og de har kjøpt annonser i den tro at de støtter den lokale natteravnordningen.
Natteravnorganisasjonen som er i søkelyset for sitt annonsesalg har ikke noen forbindelser til Natteravnene Norge. De driver sin egen frittstående virksomhet med hovednedslagsfelt i Oslo og med enkelte grupper noen andre steder i landet.
Som det fremgår av innslaget på Lørdagsrevyen, har Natteravnrådet gjentatte ganger i årenes løp vært i media for å opplyse om at vi og våre grupper ikke har noe med dette annonsesalget å gjøre, og at bedriftene ikke støtter lokale natteravngrupper hvis de kjøper annonse i Gatelangs.
Vår natteravnvirksomhet er tuftet på frivillig innsats og vi driver verken med annonsesalg eller andre former for salg.
For Natteravnrådet er det viktig å understreke at vi setter stor pris på all frivillig innsats som legges ned i natteravning, uavhengig av hvilken natteravnorganisasjon de frivillige er tilknyttet.
Se tv-innslaget her (starter 18 minutter inn i sendingen): https://tv.nrk.no/se?v=NNFA02011621&t=8s