Kjære alle natteravner – og riktig godt nyttår!

For å beholde kontroll på smittespredning og begrense ny økning i smitte kom i går regjeringen ut med forsterkede nasjonale smitteverntiltak. De nye tiltakene er per i dag gjeldende for perioden 04. – 18. januar.

Regjeringens anbefaling er at vi alle må holde oss mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt og antall mennesker vi omgås. Natteravnrådet fraråder derfor all natteravnaktivitet frem til og med mandag 18. januar. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå at Norge havner i en nasjonal krisesituasjon. Natteravnrådet vil komme tilbake med ny status i løpet av uke 3.

Vi håper at de innskjerpende tiltakene vil ha effekt og at vi igjen kan kle oss i gult og være til stede for ungdommene våre.

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge