Behandling av personopplysninger Natteravn.no

Når du fyller ut og sender inn skjemaet for å komme i kontakt med en natteravngruppe, vil Natteravnene Norge/ Natteravnsekretariatet behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Stiftelsen Natteravnene, org.nr. 988534196 ved Natteravnsekretariatet:  

Adresse: Natteravnsekretariatet, c/o Tryg, postboks 7070, 5020 Bergen

E-post: natteravn@tryg.no

Telefon: 55 17 18 55

 

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Kontaktskjema inneholdende navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuell melding i fritekstfelt blir videresendt fra Natteravnsekretariatet til aktuell natteravngruppe. Ved innsending av skjema samtykker du til at skjema videresendes til natteravngruppe(r) i det aktuelle geografiske området. Opplysningene kan også bli brukt til at Natteravnsekretariatet tar direkte kontakt med deg angående henvendelsen.
  • å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi benytter Google Analytics til webanalyse av anonymiserte data, og Google vil da lagre en informasjonskapsel på din datamaskin. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre benytter vår publiseringsløsning seg av session cookies som utløper etter hver sesjon.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre enn ovennevnte natteravngrupper med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger i natteravngruppene, må du ta kontakt med den aktuelle gruppen.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Kontaktskjema slettes hos Natteravnsekretariatet når det er videresendt til en natteravngruppe eller henvendelsen din ikke lenger er aktuell.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. For å ta i bruk dine rettigheter, må du ta kontakt med Natteravnene Norge ved Natteravnsekretariatet. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte Natteravnsekretariatet på e-post  natteravn@tryg.no.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du må gjerne ta kontakt med oss først slik at vi kan avklare eventuelle misforståelser eller lignende.

Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.