Natteravnrådet

Natteravnrådet er et demokratisk valgt organ som representerer Natteravnene på vegne av fellesskapet av grupper i Norge. Rådet skal være samlende for alle registrerte natteravngrupper. Natteravnrådet skal ivareta Natteravnenes interesser i hele landet og er Nattervnenes utøvende organ mellom årsmøtene. Medlemmene i Natteravnrådet velges av årsmøtet som gjennomføres annenhvert år i tilknytning til Natteravnkonferansen.

Medlemmene i Natteravnrådet skal jobbe for å fremme natteravnvirksomheten nasjonalt og i de geografiske områdene de representerer.

Nattervnrådet kan ta opp saker av betydning for natteravnvirksomheten. Natteravnrådet kan etter å ha hentet inn nødvendige opplysninger, og i tråd med de etiske retningslinjenene, treffe/anbefale avgjørelser i de enkelte saker. Synspunkter kan også hentes inn fra natteravngruppene.

Natteravnrådet møtes 2-3 ganger i året og avholder videokonferanser ved behov.

 

Dersom du ønsker kontakt direkte med Natteravnrådet, send en mail til følgende adresse: natteravnraadet.norge@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Kristin Stige Østevold

Kristin Stige Østevold

Leder

Morten Brandt

Morten Brandt

Hans Forodden

Hans Forodden

Monica Tofte

Monica Tofte

Nestleder

Kristina Eikebråten

Kristina Eikebråten