Møtested og oppbevaringssted for natteravnutstyr

Natteravngruppen trenger et sted som fungerer som møteplass før og etter ravning. På møtestedet møtes de frivillige til briefing og utdeling av utstyr. Mange grupper disponerer et rom på stedets skole, hos en frivilligsentral, hos Kirkens Bymisjon eller hos en annen samarbeidspartner.

Alle som skal gå natteravn skal registreres i loggbok før de forlater møtestedet og begir seg ut på vandring.

Natteravnutstyret skal oppbevares forsvarlig på et sted som kan avlåses og hvor uvedkommende ikke har tilgang. Natteravnutstyr skal ikke oppbevares i private hjem eller brukes i andre sammenhenger enn i forbindelse med natteravning og andre arrangementer relatert til natteravning (for eksempel stands og rekrutteringsarrangementer).